Home

Krachtiger verhaal,
grotere impact

Real stories Real impact

Kijk breder... Benut
DE EERLIJKE VERHALEN
van je stakeholders!We horen het verhaal liefst (ook) van ‘een ander’. Zoals een onafhankelijke expert, een klant, een NGO... Geen wonder, want bij die stakeholders zit unieke kennis en ervaring. Zij vergroten inzicht en vertrouwen. Dat is waar je doelgroepen naar op zoek zijn. Daarom voegen wij verhalen van stakeholders toe aan bestaande communicatie.

Voor kleine(re) organisaties en grote namen als:
logos klanten

Natuurlijk is daarbij altijd het startpunt: de actuele doelen van de organisatie. Wat willen we bereiken? Bij wie? Welke snaar moeten we dan raken? Al die standaardvragen blijven relevant. Maar daarna kijken we breder. Vanuit de volgende puur rationele gedachte: als je je doel echt belangrijk vindt, dan laat je ook de meest ideale persoon het verhaal vertellen.

Doe de reality check!

We breken met het nog altijd hardnekkige 'Wij van WC-eend adviseren... WC-eend!' Dus deze aanpak is niet geschikt voor organisaties die alsmaar zelf aan het woord willen zijn.


Geloofwaardigheid

Door ruimte te bieden aan anderen, versterk je vertrouwen, geloofwaardigheid en impact. Zoals bekend: door alle nepnieuws en gesjoemel is dat belangrijker dan ooit. Het draait nu om betrouwbare derden, die met naam en toenaam hun verhaal vertellen. Een nieuwe klant, of een trouwe leverancier. Een eigen medewerker, of een professor. De inspectiedienst, of de buurman.

geen nepnieuws maar feiten

Sommige stakeholders weten exact wat je presteert. Waar je voor staat, ook als het even tegenzit. Andere kennen de maatschappelijke context, of zien toekomstige ontwikkelingen. Verhalen van stakeholders vormen dus een soort goudmijn waar je al bovenop zit.


Quick wins

Deze aanpak is verbindend, versterkt je netwerk. Het opent mogelijkheden die je uitsluitend samen met stakeholders kunt bereiken. Hieruit ontstaan zowel quick wins als (zeer) langdurige effecten.
Onze klanten zien de concrete resultaten; al vele jaren, in iedere sector.

 

Waar kun je deze benadering bij uitstek op toepassen?
Klik op deze voorbeelden:

NIEUWE MARKTEN OPENBREKEN +
Heb je in je nieuwe markt al een launching customer of early adopter? Dan kunnen we hun verhaal slim inzetten. Zo niet, dan kijken we naar de bestaande markt. Vooral naar de ervaringen van jou, van je klanten en andere stakeholders. Wij destilleren daaruit de verhalen waarmee je de nieuwe markt kunt openbreken.
KLANTFOCUS INTENSIVEREN +
Door het verhaal van de klant zó centraal te stellen dat
• die klant er baat bij heeft; daarmee verras je hen en dat betaalt zich terug
• jij er tegelijkertijd anderen mee inspireert, of aantrekt.
Hier kunnen we veel voorbeelden van geven.
CIJFERS? KEURMERKEN? DAN OOK HET VERHAAL ERACHTER +
Cijfers zijn onmisbaar, keurmerken steeds belangrijker. Maar wat is “het verhaal erachter”? Dat moet (door alle schandalen) tegenwoordig zeer geloofwaardig zijn.
“Wij over onze cijfers” was daarvoor al nooit de sterkste optie. Veel krachtiger is: derden laten vertellen. Bijvoorbeeld vanuit de dagelijkse praktijk waar de cijfers een weerslag van zijn. Of onafhankelijke experts het woord geven.
En uiteraard doe je ook dat niet zelf. Je laat een buitenstaander met hen praten. Die rol vervullen wij vaak.
BORGEN VAN INTERNE INTERVENTIES +
Wij verhogen al vele jaren het rendement van interne interventies. Zodat het effect ervan niet wegzakt, maar we met elkaar de spiraal omhoog vinden en vasthouden.
Onze aanpak is algemeen inzetbaar. Voor hoog- of laagopgeleide groepen. Over alle mogelijke thema’s (verbeteren van de samenwerking op kantoor, of veilig werken in de bouw, etc.).
Hoe het precies werkt, laat zich niet in een paar regels uitleggen en is ook deels maatwerk. Dus uitleg geven kan beter in een gesprek, waarin we meteen kijken naar de situatie binnen uw organisatie.
Toch vast een essentieel punt….

Wij doen niet aan “het verhaal blijven herhalen”. Want hoe saai is dat? Borgen vereist juist het omgekeerde: blijven verrassen. Met nieuwe verhalen. Elke keer uit een andere hoek van de organisatie. Steeds een andere emotionele lading. Sowieso met humor. Dan weer aangrijpend. Of “positief kritisch”…
Maar zoals gezegd, dit is slechts een onderdeel van de aanpak.
Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek.
BESTAANDE RELATIES VERSTERKEN +
De relatie versterken met je klant, partner, leverancier, overheid (etc.) kan op vele manieren. Veel van deze stakeholders vinden het aantrekkelijk als iemand hen komt interviewen. Zodat ze hun verhaal weer eens op een andere manier kunnen doen. Het is onderscheidend en resulteert bovendien in een concreet resultaat voor beide partijen: content die echt ergens over gaat. Daar kun je van alles mee, bijvoorbeeld in sociale media.
Daardoor heeft een interview een veel indringender en langduriger effect dan de meeste events of cadeautjes. In de loop der jaren hebben we deze relatieversterking steeds verder verfijnd. (Zie ook ‘Klantfocus intensiveren’ hierboven)
INNOVATIES VERHELDEREN +
Vrijwel iedere innovatie vraagt om toelichting. Hoe moet de ontvanger die beoordelen als het allemaal zo nieuw is? Dat is lastig, zeker als het gaat om complexe verhalen. Onze oplossing: betrek derden erbij.
Wij hebben op dit vlak veel samengewerkt met onafhankelijke zwaargewichten (hoogleraren, ingenieurs, medisch specialisten...) uit Nederland en ver daarbuiten (zoals Stanford University). En dat werkt, vaak ja-ren-lang.
GELOOFWAARDIGHEID EN OVERTUIGINGSKRACHT +
Klopt het verhaal achter al je beloftes? Door de vele schandalen (zoals sjoemeldiesel) willen mensen nog explicieter weten of het bij jullie echt oké is. Hoe goed je daar zelf ook over communiceert, je ontkomt nooit helemaal aan “Wij van WC-eend adviseren... WC-eend!” Je kunt jezelf veel moeite besparen door direct derden het woord te geven. Hun overtuigingskracht is nu eenmaal groter.
En uiteraard ga je dan ook niet zelf met hen praten. Dat moet een buitenstaander doen. Die rol is ons op het lijf geschreven. Wij brengen het verhaal zo voor het voetlicht dat het direct vertrouwen wekt.
(Zie ook: ‘Cijfers? Keurmerken?’ hierboven)
NIEUW TALENT AANTREKKEN +
Mooie woorden in vacatureteksten zijn niet meer voldoende. Wat wel helpt: medewerkers de ruimte geven om eerlijk te vertellen wat ze op hun werk meemaken. Niet in een paar kreten, nooit in clichétaal. Wel in een interview dat echt ergens over gaat. Typisch iets voor Real Stories Real Impact. Wij benaderen dat als buitenstaander. Stellen andere vragen, zodat het resultaat opvalt.
MVO/DUURZAAM/CIRCULAIR? DAN GEEN COMMUNICATIE 'AS USUAL' +
MVO heeft een focus op de maatschappij.
        Het draait om 'wij'.
Circulair heeft een focus op de keten.
        Het draait om 'wij'.
Duurzaam heeft een focus op volgende generaties.
        Het draait om 'wij'.

'Wij' vereist communicatie:
        over/voor/met de maatschappij;
        over/voor/met de keten;
        over/voor/met volgende generaties.

Gezamenlijke communicatie, waarin je elkaar versterkt.

Dat is fundamenteel anders dan 'communicatie as usual'.
Het startpunt 'wij' maakt het grote verschil.
En wie anders vertrekt, maakt ook een andere reis.

Communicatie vanuit 'wij' biedt nieuwe kansen, die reguliere communicatie niet biedt.

Gezamenlijke communicatie versterkt relaties, is verrassend en geloofwaardiger.
Met complimenten van anderen, die je jezelf nooit zou geven (want borstklopperij).
Met inzichten die alleen specialisten van buiten kunnen aandragen.
Met spontaan doorsturen van links, omdat je communicatie opeens over zoveel meer gaat. Daardoor veel interessanter is, zowel voor groepen die je nooit bereikte, als voor zoekmachines.
En tussen al dat moois staat misschien ook wel een kritische noot, die je dan niet meer eng vindt, maar kunt zien als bijdrage aan je geloofwaardigheid.

Overigens... er is ook een nadeel.
Het is minder geschikt voor grote ego's. Want het laat juist zien dat je beseft dat de wereld niet om jou draait, maar dat je (organisatie) een bijdrage levert aan een groter geheel.


Pilot

Real Stories Real Impact verfijnt dit constant, voor multinationals, MKB en scale-ups.
Met eigen ogen zien wat het effect is voor jouw organisatie? Dat kan. Onze aanpak leent zich goed voor een pilot.
Praat er eens over met Jurjen de Jong,
bel 020 641 39 37
of mail naar RealPeople@RealStoriesRealimpact.com