Green Team

GreenTeam


Voor verduurzaming en meer.

Veel meer!


Een Green Team richt je op voor de langere termijn.
De meerwaarde van het team kan heel groot worden.
Uiteraard zijn er ook valkuilen.
Vanuit onze jarenlange ervaring delen we hier enkele inzichten
:

 • 1.  Green Team, wat is het?
 • 2.  Hoe begin je?
 • 3.  Snel succes
 • 4.  Zo bereik je er veel meer mee
       – menstypen – humor – externe stakeholders –
 • 5.  Wetenschappelijke achtergrond
 • 6.  Onze kennis en ervaring

Wat is het?   

Verduurzaming is teamwork. Of je organisatie nu focust op MVO, circulariteit, ESG… het draait per definitie om ‘samen’ (SDG 17).
Maar met wie?
In eerste instantie collega’s uit alle hoeken van de organisatie. Liefst verschillend qua leeftijd, cultuur, opleidingsniveau, lengte dienstverband, etc.
Komen die regelmatig bijeen, dan heet dat vaak een Green Team.
Daarbij moet je ‘green’ heel ruim zien. Wat zo’n team precies doet, verschilt enorm per organisatie.

SDG 17 more languages

Hoe begin je?  

Soms met een scherpe focus op maar één of twee thema’s.
Soms van alles tegelijk.
Soms met targets en deadlines.
Soms met “we beginnen gewoon en we zien wel”.
Soms topdown.
Soms bottom-up.
Soms één team topdown plus één team bottom-up.
En het mooie is: al die benaderingswijzen kunnen heel goed uitpakken.

Punt is natuurlijk: welke benadering past het best bij de organisatie? En bij de situatie waarin die verkeert? Een helder zicht daarop is essentieel.

Commitment van de top is uiteraard ook belangrijk. Maar dit wil zeker niet zeggen dat de directie lid moet worden van het Green Team. Dat is alleen in bepaalde gevallen een goed idee.

Snel succes

Veel Green Teams beginnen met laaghangend fruit. Daar is ook veel voor te zeggen. Lekker concreet. Snel succes. Steeds een goed gevoel in het team. En ook daarbuiten. Want je communiceert natuurlijk over wat je bereikt. Pak daarvoor de juiste toon, frequentie en kanalen.

Kortom: één groot feest?
Vroeg of laat begint iemand over een kwestie die je niet “ff snel” kunt oplossen. Doordat er serieuze “hobbels” zijn. Hoe ga je daarmee om?      

Zo bereik je er veel meer mee   

Dan komt het gesprek op dieperliggende thema’s.
Commitment.
Cultuur.
Leiderschap.

Wat zie je op die terreinen? Waar liggen mogelijkheden, waar obstakels?
Hebben we heilige huisjes? Ingesleten patronen?

Essentieel in deze fase: een sfeer van vertrouwen. Waarin je vrijuit kunt spreken. Mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Die sfeer kun je niet afdwingen, maar daar kun je wel voorwaarden voor scheppen.

Menstypen
Daarom is het relevant om al bij de start goed te overwegen wat voor menstypen je voor het Green Team wil uitnodigen? Bepaalde kleuren uit het MBTI- of DISC-systeem moet je vooral niet (te veel) aan boord hebben. Die kunnen de gewenste sfeer blokkeren.

Green Team kleuren

Wil dit zeggen dat je alleen mensen moet uitnodigen die gewend zijn aan gesprekken over “ongrijpbare” thema’s, zoals intrinsieke motivatie? Zeker niet.
Een goed Green Team is gevarieerd. Met juist ook mensen die werken bij het koffie-apparaat dat het verst is verwijderd van de directiekamer. Waarover praten ze daar? En op wat voor toon? Wat leeft daar onderhuids?

Antenne: mis geen belangrijke signalen
Onderzoek laat keer op keer zien dat de leiding denkt daar zicht op te hebben, maar er feitelijk onvoldoende van weet. En daardoor belangrijke signalen mist.
Een diep geworteld Green Team heeft uitstekende antennes, en daardoor ook op dit punt een belangrijke meerwaarde.

Humor? Serieus belangrijk
Stevige onderwerpen bespreken, die soms ongemakkelijk aanvoelen, kan leiden tot een zwaar gevoel. Hou het licht! Blijf ook kleine, leuke dingen doen. Vier de successen die je daar makkelijk mee boekt.

humor belangrijk

En doe eens gek. Humor is serieus belangrijk. Een goede (bege)leider van het team voelt aan wanneer en hoe je humor inzet.

Externe stakeholders
Loopt het Green Team eenmaal lekker, dan is het zaak om te gaan kijken naar de externe stakeholders.
Hoe ver zijn zij met verduurzamen?
Hebben ze relevante kennis en ervaring op dit punt?

Ga je hen uitnodigen in het bestaande Green Team?
Of kun je hen beter een eigen Green Team aanbieden?
Opnieuw geldt: alles kan, maar wat past het best bij de organisatie?

Het Green Team goed samenstellen en inspirerend begeleiden, vraagt nogal wat. Daarom laten organisaties dat nog wel eens over aan een ervaren externe partij, zeker in de beginfase.

Wetenschappelijke achtergrond

Sommige universiteiten doen al jaren onderzoek naar dergelijke teams. De laatste tijd is ook daar een opleving in. Kernbegrippen in dit verband zijn ‘medemenselijk ondernemen’, ‘ondernemingsBEraad’, ‘wij gaat voor why’ en ‘gezelschapsvorming in organisaties’.
Wij zijn bekend met die inzichten, combineren ze, en brengen ze in praktijk.             

Real Stories Real Impact hierbij betrekken


Omdat weinigen deze combinatie bieden:

>    Ruim twintig jaar ervaring met
Opzetten, leiden of begeleiden van groepen medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. En die groep stevig verankeren. Als je dat zo lang doet, heb je ongeveer alles wel meegemaakt, zowel binnen de teams als rondom de teams.

>    Veel kennis van:

 • duurzaamheid/SDG’s;
 • gang van zaken in organisaties, tot diep in de haarvaten, door honderden interviews met directies, werkvloer, commissarissen, klanten, partners, ondernemingsraden (etc.) in vrijwel alle sectoren;
 • inzichten uit wetenschap en management op dit vlak.

 

Keertje vrijblijvend hierover praten?
Neem contact op met Jurjen de Jong
06 55 06 74 92 / 020 641 39 37
RealPeople@RealStoriesRealimpact.com