Blijvend effect van interventies

Resultaten interventies

Na de kick-off begint het pas


Benutten van nieuwe vaardigheden...
Toepassen in de praktijk...
Werken aan ander gedrag...
Iedereen weet: na afloop van de training, of kick-off begint het pas echt.


De trainer is weg. De bal ligt nu bij de deelnemers. Hoe vinden die de weg omhoog? Dat gaat niet vanzelf.

Wij werken hier al vele jaren aan, voor kleine organisaties en grote namen als:

ASML BAM DSM FNV Siemens

Zij zagen: al kort na een interventie verslapt de aandacht. Is de waan van de dag weer aan de macht. Vallen mensen terug in oude patronen. Blijft het bij mooie voornemens.
En dat niet alleen. Zo ontstaat scepsis over volgende interventies (“Zal ook wel weer tot niks leiden”). Dit laat zich lastig meten, waardoor deze schade meestal ontbreekt in essentiële spreadsheets.

Een wereldberoemd tekenfilmpje hierover, getiteld...

hoofd filmpje Sinek

‘Intensity vs Consistency’, geeft de visie van managementgoeroe Simon Sinek (eerste 1,5 min.) en staat hier (getekend door Jocie Juritz).

Consistentie begint met het besef dat de organisatie de spiraal omhoog niet vanzelf gaat vinden. Dat er acties nodig zijn om interventies te laten beklijven.

Wie daar echt voor kiest, zet een domino-effect in gang, dat veel verder reikt dan de interventie zelf:
 • direct hoger rendement uit de investering in de interventie  
 • daardoor betere startpositie voor volgende interventies 
 • daardoor versterking cultuur: “pakken wij iets op, dan maken we het af”
 • daardoor meer vertrouwen in de leiding  

Interventies laten beklijven is een specialisme.
Zie de...


VEELGESTELDE VRAGEN /  FAQ

Wat voor interventies hebben jullie laten beklijven? 
Onze aanpak is toepasbaar op de meest uiteenlopende thema’s. In de afgelopen jaren ging het onder meer over:
 • beter samenwerken
 • veiligheid / voorkomen van ongevallen
 • overbruggen van culturele verschillen tussen bedrijfsonderdelen of landen/culturen.
 • feedback geven (juist ook gevoelige) en die met plezier kunnen ontvangen
 • van staatsbedrijf naar vrije markt
 • anders werken door ingrijpende verandering van software

Deze voorbeelden komen uit de bouw, medische wereld, ict, transport/logistiek, chemie, projectontwikkelaars, etc.

Wat kenmerkt jullie aanpak of methode? 
Er bestaat geen ‘one size fits all’. Voor blijvende verbetering zijn oplossingen nodig die nauw aansluiten op de situatie en de interventie.   

Daarom beginnen wij met bestuderen van:
 • aanleiding/reden voor de interventie
 • inhoud van de interventie
 • gevoel krijgen bij de cultuur/sfeer van de organisatie

Wat dit laatste punt betreft: wij besteden bij de start veel aandacht aan wat werkelijk leeft in de organisatie. Niet het officiële verhaal, maar de overtuigingen van medewerkers. Die tot dan toe wellicht onuitgesproken zijn.
Welke dilemma's worden maar niet opgelost?
Kan daar wel vrijuit over gesproken worden?

De één gelooft "met deze toko wordt het toch nooit wat", de ander "wij zijn nu eenmaal de marktleider". Aan zo'n overtuiging (van een persoon, afdeling of heel bedrijf) kleeft vaak van alles: gedrag, toon van de communicatie, vaste patronen... Zo lang die overeind blijven, kan er niet veel veranderen. Wie blijvende verbetering wil, moet eerst naar dat diepere niveau.

Daar kunnen we verbinding maken met mens en situatie. Zo vinden we de beginpunten voor verandering. Onze ervaring: zodra het goed aansluit, gaat het ook aanspreken. Waardoor mensen plezier krijgen in meewerken aan de verbetering waar de interventie op aanstuurt. Zo krijgt die vleugels.

Het beroemde Change the culture? Change the story! is te kort door de bocht. Met van boven opgelegde verhalen, die niet aansluiten bij wat er leeft, gaat dat niet lukken (of hooguit tijdelijk). Maar begin je van binnenuit, bij "het verhaal tussen de oren", dan klopt die zin wel degelijk.

Natuurlijk verander je die diepere 'story' niet in een dagje op de hei.
We slaan een brug tussen de feitelijke situatie en de doelen van het management. Waar staan we en waar moet het naartoe? Welke verhalen zijn hier vooral nodig? Op welke toon? Door wie verteld? Via welke kanalen?  
We hebben een systeem ontwikkeld voor het blijvend monitoren van de resultaten. Op grond daarvan sturen we bij.
Zo werken we gestructureerd aan blijvende verbetering.

Onze interventie heeft al wat langer geleden plaatsgevonden. Kunnen we die alsnog ‘afstoffen’ of herstarten? 
Meestal wel. Dan kijken we eerst naar punten als:
 • wat tot nu toe concreet is bereikt, wat nog niet
 • wat men zich er nog van herinnert
 • welk gevoel men erover heeft
 • waardoor het uit de aandacht verdween
Onze communicatiemensen kunnen hier toch zelf wel mee aan de slag? Wat voegen jullie dan toe? 
Het laten beklijven van interventies is een specialisme. Wij werken vaak nauw samen met aanwezige communicatiemensen. Hun kennis van de organisatie is uiteraard heel waardevol. Met hen kijken we bijvoorbeeld ook naar de bestaande communicatiekanalen. Soms is het zinnig om die te benutten, soms vraagt de interventie juist om iets heel nieuws.
Is het wel zo ingewikkeld? We kunnen toch gewoon de boodschap blijven herhalen? 
Doe dat vooral niet. Want “blijven herhalen” is juist een ideaal recept om iedereen in slaap te sussen. Het tegenovergestelde is veel effectiever: blijven verrassen. Ook met humor. Niet om per se lollig te zijn, maar omdat humor noodzakelijk is voor het bereiken van bepaalde psychologische effecten.
Wat overigens aan “blijven herhalen” wel klopt, is de impliciete boodschap dat je niet in een weekje klaar bent. Aanpassen van gewoontes, denkpatronen, werkwijzen, cultuur en/of gedrag vraagt tijd en aandacht.
Hoe weten jullie dat allemaal? 
Wij verhogen al meer dan tien jaar het rendement van interventies. Eerst alleen vanuit onze communicatie-achtergrond. Daarna is onze kennis hierover verdiept door ruim acht jaar nauw op te trekken met gedragspsychologen. Zij pleegden al jaren interventies. Door toevoeging van onze communicatie ging die pas echt beklijven. Vanaf dat moment vonden medewerkers met elkaar de spiraal omhoog. Gingen ze met plezier bijdragen aan blijvend effect van de interventie.                           
Hier vertellen we graag meer over.

Keertje vrijblijvend hierover praten?
Neem contact op met Jurjen de Jong,
06 55 06 74 92 / 020 641 39 37
RealPeople@RealStoriesRealimpact.com