SDG Lokaal = duurzaam vanuit

de kracht van de community

fiets

Overal zijn lokale initiatieven om duurzame doelen (SDG’s) te halen. Vanuit burgers, gemeenten, onderwijs en bedrijven. Over energie, bijen, water…

Ondanks die verschillen bundelen initiatiefnemers steeds vaker hun krachten. Zij bouwen samen een lokaal platform. Breder geworteld. Grotere bekendheid. Steviger gesprekspartner. Meer slagkracht.

Dit kun je in vijf stappen bereiken:
< 1 >   Verkennen
< 2 >   Verdiepen
< 3 >   Verbinden
< 4 >   Verankeren
< 5 >   Vleugels geven

Hieronder lichten we alle vijf kort toe.

Wil je meer weten? Of overweeg je professionele ondersteuning van iemand met brede ervaring op dit terrein? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan met
Jurjen de Jong, 06 55 06 74 92

SDG home

< 1 >  Verkennen

a)
Innerlijke verkenning. Wat hoop je vooral te bereiken? Wat zijn de doelen?
Belangrijk om helder te hebben, maar blijf altijd openstaan voor verbetering, dus spijker je doelen niet muurvast.

b)
In kaart brengen van lokale initiatieven; huidige en recente. Vanuit burgers, gemeente, onderwijs, bedrijven…
In deze fase gaat het nog niet om diepgang, maar wel om de breedte. Kijk nadrukkelijk verder dan je eigen bubbel. De zoekmachine en je lokale netwerk zijn hierbij je vrienden.
Probeer ook te achterhalen welke beloften en aankondigingen er gedaan zijn.

Geografische afbakening is hierbij belangrijk. Ligt de focus op een paar wijken, een gemeente, een paar gemeenten…(?) Wat vormt een logisch geheel, in ieder geval om mee van start te gaan.
Alles kan. En veel is later nog bij te stellen als daar goede redenen voor zijn.

Verdiepen graffiti

< 2 >  Verdiepen

Hier ligt een valkuil: denken dat je je eigen wijk, gemeente of regio goed kent. De brede verkenning van stap 1, kan die valkuil zelfs groter gemaakt hebben. Trap daar niet in.
Ga op safari door je eigen gemeente. Praat met mensen die je verder kunnen helpen. Vooral ook buiten de bubbels waar je zelf toe behoort. Stel goede vragen. Ontdek wat daar leeft. Laat je verrassen!
Er zullen mensen zeggen: ‘Ik weet hoe de hazen lopen’. Luister ernaar, maar kijk vooral ook verder! Wie is die ‘ik’? Over welke hazen gaat dit? En over welke niet?

others talk

< 3 >  Verbinden

a)
Analyseer wat de verdieping heeft opgeleverd.
Wie zien de meerwaarde van het platform waar je aan bouwt? Wie gingen al meteen ‘naast je staan’? Met wie zou je een kleine kerngroep kunnen gaan vormen?
Kies je eerst voor thema’s of groepen met de meeste raakvlakken, zodat je soepeler van start kunt? En betrek je andere er later bij? Of ga je meteen voor de volle breedte?

b)
Beleg een eerste bijeenkomst en maak duidelijk wat de kerngroep gaat doen. Zorg in de uitnodiging al meteen voor een goede toon/sfeer.
Bespreek je doelen. Pas ze eventueel aan. Maak concrete afspraken voor het vervolg.
Vier deze eerste bijeenkomst.

verankeren

< 4 >  Verankeren

De kerngroep gaat nu echt draaien. Het wordt steeds concreter. En er is van alles te doen.
Wat? Dit verschilt enorm per lokaal platform.
Het ene wil klein beginnen om langzaam uit te bouwen. Het andere kiest juist voor een ‘big bang’ om zichzelf meteen op de kaart te zetten. Allerlei varianten daartussen zijn natuurlijk ook mogelijk.

Vroeg of laat komen zaken op tafel als: financiering, contact met de gemeente, website, lokale pers, sociale media… Als de kerngroep slim is samengesteld, kent ieder lid wel iemand die zo’n taak kan oppakken.

vleugels

< 5 >  Vleugels geven

Als het platform eenmaal staat, is er ruimte voor twee dingen: intern verfijnen en extern uitbreiden.
Welke bubbels heb je bij Stap 3 nog even geparkeerd? Kun je die alsnog laten invoegen?
Wie komen er door alle publiciteit spontaan op je pad? Laat je verrassen!
Blijf communiceren. Constant!
En blijf op lokale safari. Want bubbels bewegen, allemaal op hun eigen manier. Het is cruciaal om er voeling mee te blijven houden.

> > >  Keertje over praten?
Overweeg je serieus om stappen te zetten op dit vlak?
Dan kun je 1 uur gratis met ons van gedachten wisselen.
We noemen dit de Reality Check. Omdat we de lokale realiteit als uitgangspunt nemen.
Ja, we zijn dol op hemelbestormers, maar houden ook graag de benen op de grond.

Maak voor de Reality Check een afspraak met Jurjen de Jong
06 55 06 74 92 / 020 641 39 37
RealPeople@RealStoriesRealimpact.com

Dit zijn onze bronnen en ervaringen:

  • best practices verzameld uit verschillende gemeenten
  • duurzame initiatieven van onszelf. Van grootse plannen met de beroemde architect Thomas Rau, tot piepkleine guerrilla gardening. Sommige lukten, sommige niet. De lessen daaruit delen we graag.
  • jarenlang leiding geven aan communities
  • training geven aan allerlei mensen die in hun eigen wijk of gemeente aan de slag gaan (ambtenaren, studenten, gepensioneerden, ondernemers, mensen met een migratie-achtergrond, etc.).

Door onze kennis en ervaring waren we ook actief bij de lancering van de landelijke organisatie SDG Lokaal, begin ’23. Toen leidden wij een ‘tafelsessie’.

Podcast koplopers schone energie

De lokale organisatie 02025 nam ons op in de lijst Koplopers Schone Energie en interviewde ons voor hun podcast in Pakhuis De Zwijger.