Trainer, host, journalist, coach…

Optimaal resultaat door samenspraak

De kracht van echt 3 image

CASES

> Aanscherpen strategie


Klant
Eén van ’s lands grootste ingenieursbureaus in de top van de markt

Vraag
Aanscherping strategie in het licht van een reeks maatschappelijke trends

Acties
voeren van indringende gesprekken met zorgvuldig samengestelde groepjes (leidinggevenden, dwarse denkers, etc.).
Schriftelijke verslagen van de gesprekken maken, waar eerst de groepjes zelf op reageren, en die vervolgens naar de directie gaan. Zo kwam van alles op tafel wat niet eerder (breed) gedeeld werd. En ontstonden nieuwe inzichten.   

> Serie talkshows met 200 managers

Klant
Eén van ’s lands grootste installatiebureaus

Vraag
Hoogste 200 leidinggevenden beter betrekken bij de koers van de onderneming en de concrete stappen in die richting.
Nevendoel: hen ondersteunen bij de communicatie hierover met hun teams.

Acties
ontwikkelen, samenstellen en presenteren van een interne talkshow voor die 200 mensen (in theater ’t Spant). Directie, management, OR en – last but not least – de zaal doen daar actief aan mee. In de weken erna sturen wij aansprekende terugblik (in woord en beeld) naar de hele organisatie.
Dit slaat meteen zo aan, dat de directie ons dit meermalen per jaar laat doen.

> Dagvoorzitterschap


Klant

Kennisinstituut dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnelt, met steun van de Rijksoverheid (RVO)

Vraag
Dagvoorzitterschap tijdens ontmoeting van technologische innovators en platforms die structureel aandacht geven aan innovaties.

Acties
Hosting van bijeenkomst samen met de klant vormgeven. Op de dag zelf presentatie en leiden van de discussie.

> Serie trainingen gespreksvaardigheid

Klant
kennis- en trainingsinstituut voor de verduurzaming van woonhuizen

Vraag
verbeteren gespreksvaardigheden van energiecoaches uit heel Nederland. Veelal ‘techneuten’ die communicatie niet als kernkwaliteit hebben, maar wel de meeste uiteenlopende bewoners ondersteunen bij (verdere) verduurzaming van hun huis.

Acties
training geven die dit instituut heeft ontwikkeld. Bijdragen aan de optimalisatie ervan

De kracht van echt 4 image

> Webinar maakt complex onderwerp helder

Klant
ingenieursbureau volledig gericht op verduurzaming

Vraag
complexe subsidieregeling verhelderen voor prospects en andere relaties

Actie
live webinar van een uur, met daarin:
– kennisintensief interview met expert (vergt de nodige voorbereiding)
– instromende kijkersvragen vanuit de chat soepel invoegen in het gesprek

> Serie: voorzitten gesprekken communicatieverbetering

Klanten
enkele grote organisaties (meer dan 800 fte)

Vraag
structurele aansturing en verbetering van communicatie, in- & extern

Actie
voorzitter/gespreksleider van bijeenkomsten hierover, met leidinggevenden en medewerkers uit diverse disciplines (zeker niet alleen communicatie-afdeling). Leidde tot veel concrete output.

> Gastdocent op hogescholen

Klanten
Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Utrecht

Vraag
Studenten ICT wegwijs maken in de mogelijkheden van chipcard-technologie, nu en in de toekomst

Acties
Door ons vele werk voor het Nationaal Chipcard Platform wisten we meer dan voldoende om hierover een lesmodule te maken en te geven.

> Workshop gedrag en interne communicatie

Klant
uitgeverij die rond vakbladen diverse seminars organiseert

Vraag
workshop ontwikkelen en geven t.b.v. de Praktijkdag Grip op Gedrag (in de Jaarbeurs)

Actie
veiligheidskundigen via kleine opdrachten kennis laten maken met een nieuwe vorm van interne communicatie, die een langduriger effect op gedrag heeft

online training


>
Gespreksleider duurzaamheid in de zorg

Klant
koepelorganisatie/NGO op het gebied van duurzaamheid (met leden als Urgenda, Milieudefensie en Oxfam Novib).

Vraag
gespreksleider bij onderdeel van webinar ‘Zorgverleners als Vliegwiel voor een Duurzame Doorbraak’

Actie
gesprek geleid voor artsen, duurzaamheidsmanagers in de zorg, verpleegkundigen, etc.

> Serie losse reflectieve gesprekken

Klant
adviesbureau

Vraag
hoe loopt ons pad van start-up, via scale-up naar verdere expansie?

Actie
jarenlang individuele reflectiegesprekken/coaching. Een vast stramien paste niet bij deze klant; we spraken wanneer er een concrete aanleiding was, op afroep

> Coachingtrajecten

Klant
uiteenlopende mensen ‘between jobs’, of op kantelpunt op hun werk, met budget voor coaching van werkgever of UWV

Vraag
heroriëntatie op werkzame leven: iets veranderen in jezelf, binnen de huidige werksituatie, of werken richting een nieuwe baan of eigen onderneming. De betalende partij bewaakte op de achtergrond voortgang en kwaliteit

Actie
coachingtrajecten met vaste structuur, maar uiteraard ook veel ruimte om optimaal in te spelen op de persoon en diens situatie

> Schrijfvaardigheid verbeteren

Klant
diverse professionele tekstschrijvers

Vraag
vaardigheid naar hoger niveau krijgen

Actie
individuele begeleiding, met hun eigen werk als uitgangspunt

Keertje vrijblijvend hierover praten?
Neem contact op met Jurjen de Jong,
06 55 06 74 92 / 020 641 39 37
RealPeople@RealStoriesRealimpact.com

Meer cases met karakter