Home

interviews met stakeholders


others talk
We horen het verhaal liefst (ook) van ‘een ander’. Zoals een onafhankelijke expert, een klant, een NGO... Geen wonder, want bij die stakeholders zit unieke kennis en ervaring. Zij vergroten inzicht en vertrouwen. Dat is waar je doelgroepen naar op zoek zijn. Daarom voegen wij verhalen van stakeholders toe aan bestaande communicatie.

Real stories Real impact


Natuurlijk is daarbij altijd het startpunt: de actuele doelen van de organisatie. Wat willen we bereiken? Bij wie? Welke snaar moeten we dan raken? Al die standaardvragen blijven relevant. Maar daarna kijken we breder. Vanuit de volgende puur rationele gedachte:
als je je doel echt belangrijk vindt, dan laat je ook de meest ideale persoon het verhaal vertellen.

Doe de reality check!

We breken met het nog altijd hardnekkige 'Wij van WC-eend adviseren... WC-eend!' Dus deze aanpak is niet geschikt voor organisaties die alsmaar zelf aan het woord willen zijn.


Geloofwaardigheid

Door ruimte te bieden aan anderen, versterk je vertrouwen, geloofwaardigheid en impact. Zoals bekend: door alle nepnieuws en gesjoemel is dat belangrijker dan ooit. Het draait nu om betrouwbare derden, die met naam en toenaam hun verhaal vertellen. Een nieuwe klant, of een trouwe leverancier. Een eigen medewerker, of een professor. De inspectiedienst, of de buurman.

geen nepnieuws maar feiten

Sommige stakeholders weten exact wat je presteert. Waar je voor staat, ook als het even tegenzit. Andere kennen de maatschappelijke context, of zien toekomstige ontwikkelingen. Verhalen van stakeholders vormen dus een goudmijn waar je al bovenop zit.


Quick wins

Deze aanpak is verbindend, versterkt je netwerk. Het opent mogelijkheden die je uitsluitend samen met stakeholders kunt bereiken. Hieruit ontstaan zowel quick wins als (zeer) langdurige effecten. Dit lichten we graag mondeling toe.
Onze klanten zien de concrete resultaten; al vele jaren, in iedere sector.

Wij werk(t)en voor MKB, not-for-profit en multinationals, waaronder:logos klanten


Waar kun je deze benadering bij uitstek op toepassen?
Klik op deze voorbeelden:

Nieuwe markten openbreken
Relevante stakeholders kunnen zijn:
• een launching customer of early adopter op die markt:
• een gezaghebbende expert die die nieuwe markt goed kent:
• bestaande relaties van wie de ervaringen met jouw organisatie zijn te extrapoleren naar die nieuwe markt
Hun verhaal gaan we zo inzetten dat je er de nieuwe markt mee kunt openbreken.
Klantfocus intensiveren 
Door het verhaal van de klant zó centraal te stellen dat
• die klant er baat bij heeft; daarmee verras je hen en dat betaalt zich terug
• jij er tegelijkertijd anderen mee inspireert, of aantrekt.
Hier kunnen we veel voorbeelden van geven.
Cijfers? Keurmerken? Dan ook het verhaal erachter  
Cijfers zijn onmisbaar, keurmerken steeds belangrijker. Maar wat is “het verhaal erachter”? Dat moet (door alle schandalen) tegenwoordig zeer geloofwaardig zijn.
“Wij over onze cijfers” was daarvoor al nooit de sterkste optie. Veel krachtiger is: derden laten vertellen. Bijvoorbeeld vanuit de dagelijkse praktijk waar de cijfers een weerslag van zijn. Of onafhankelijke experts het woord geven.
Geloofwaardigheid betekent ook: die externen stevig laten interviewen door een onafhankelijke buitenstaander. Zulke interviews zijn onze specialiteit.
Bestaande relaties versterken    
De relatie versterken met je klant, partner, leverancier, overheid (etc.) kan op vele manieren. Veel van deze stakeholders vinden het aantrekkelijk als iemand hen komt interviewen. Het geeft hen immers exposure. Het is onderscheidend en resulteert bovendien in een concreet resultaat voor beide partijen: content die echt ergens over gaat.
Die is heel breed inzetbaar, uiteraard ook in sociale media.
In de loop der jaren hebben we deze relatieversterking steeds verder verfijnd.
Innovaties verhelderen    
Hoe moet de ontvanger iets beoordelen dat nieuw en enigszins onbekend is? Dat is lastig, zeker als het gaat om complexe producten of diensten. Vrijwel iedere innovatie vraagt om uitleg en vertrouwen. De bedenker van de innovatie kan praten als Brugman, maar dat helpt vaak niet. De markt wil onafhankelijke bevestiging van het verhaal horen.
Wij hebben op dit vlak veel samengewerkt met onafhankelijke zwaargewichten (hoogleraren, ingenieurs, medisch specialisten...) uit Nederland en ver daarbuiten (zoals Stanford University). En dat werkt, vaak ja-ren-lang.
Geloofwaardigheid en overtuigingskracht    
De wereldwijde ‘trust barometer’ staat laag. Geen wonder, na de vele schandalen in vrijwel alle sectoren. Bestaande en potentiële relaties willen nog explicieter weten of het bij jullie echt oké is. Hoe goed je daar zelf ook over communiceert, je ontkomt nooit helemaal aan “Wij van WC-eend adviseren... WC-eend!” Je kunt jezelf veel moeite besparen door derden het woord te geven. De overtuigingskracht van goed gekozen stakeholders is nu eenmaal groter.
En uiteraard ga je dan ook niet zelf met hen praten. Dat moet een buitenstaander doen. Die rol vervullen wij al vele jaren. Wij staan voor eerlijke verhalen, waarmee je direct vertrouwen wekt.
(Zie ook: ‘Cijfers? Keurmerken?’ hierboven)
Nieuw talent aantrekken 
Mooie woorden in vacatureteksten zijn niet meer voldoende. Wat wel helpt: medewerkers de ruimte geven om eerlijk te vertellen wat ze op hun werk meemaken. Niet in een paar kreten, nooit in cliché's. Wel in een interview dat de kern raakt. Typisch iets voor Real Stories Real Impact. Wij benaderen dat als buitenstaander. Stellen andere vragen, zodat het resultaat opvalt.


Pilot
Onze aanpak leent zich goed voor een pilot.
Neem vrijblijvend contact op met Jurjen de Jong,
06 55 06 74 92 / 020 641 39 37
RealPeople@RealStoriesRealimpact.com